Kto może wypełnić ankietę dotyczącą kompostowania

Data: 05.03.2024 r., godz. 00.00    96
Odpowiedź na pytanie dotyczące ankiety dla osób nie korzystających z ulgi.

Wszystkie osoby, które:

  • korzystają z ulgi z tytułu kompostowania
  • nie korzystają z ulgi z tytułu kompostowania ale zaznaczyły w swojej deklaracji, że posiadają kompostownik
  • otrzymały kompostownik z Gminy Jabłonna

Wypełnienie ankiety jest ważne dla nas wszystkich - pozwoli ona wyliczyć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

 

https://dbajosrodowisko.jablonna.pl/aktualnosci/27

 

https://dbajosrodowisko.jablonna.pl/pliki/odpady/NowyFolder/Ankieta%20kompostowniki%20Gmina%20Jab%C5%82onna.pdf