Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Liczba odwiedzających: 1762
Dla Państwa wygody Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny trzy dni w tygodniu (pon. 12-18, śr. 12-18, sob. 8-14). Zbiórka odpadów, wydawanie worków.
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Chotomowska 61C w Jabłonnie
 
Godziny pracy:
poniedziałki w godz. 12-18 
środy w godz. 12-18
soboty w godz. 8-14
 
PSZOK prowadzi odbiór odpadów oraz wydawanie worków na odpady.
 
 
Na terenie PSZOK mogą jednocześnie przebywać maksymalnie dwa samochody osób oddających odpady. Osoby korzystające z PSZOK bezwzględnie muszą stosować się do obowiązującego regulaminu oraz przestrzegać procedur, nakazów i zakazów obowiązujących na terenie obiektu, w tym m.in.: stosować maseczki zakrywające w szczególności usta i nos, używać rękawic jednorazowych oraz zachować bezpieczną odległość (co najmniej 2 metry) między osobami podczas korzystania z PSZOK. Osoby bez środków ochrony osobistej zostaną wyproszone.

Odpady można dostarczyć własnym transportem, a osoba przywożąca je ma obowiązek okazania Karty PSZOK

Co można wywieźć do PSZOK?

• papier,
• metale i tworzywa sztuczne,
• szkło,
• odpady bioodpady,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
• przeterminowane leki,
• chemikalia (tylko w oryginalnych opakowaniach i szczelnych),
• odzież i tekstylia,
• odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwie domowym, wytworzone podczas drobnych remontów,
• zużyte opony od samochodów osobowych,
Pracownicy obsługujący PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia wyżej wymienionych odpadów, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazują, że nie powstały one w gospodarstwie domowym, nie zostały posegregowane, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Jabłonna lub nie zostały odpowiednio zabezpieczone.
 
PSZOK limity
Zużyte opony (z wyłączeniem opon pojazdów ciężarowych, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych itp.) będą przyjmowane bezpłatnie w ilości nieprzekraczającej 5 sztuk / rok / nieruchomość.
Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, pochodzące wyłącznie z prowadzenia drobnych prac remontowych, nie wymagających uzyskania pozwolenia, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych; takie jak m.in. gruz ceglany i betonowy, cegły, terakota, gres, muszle klozetowe, kabiny prysznicowe, wanny, umywalki, panele podłogowe/ścienne, okna, drzwi - bezpłatnie w ilości nieprzekraczającej 400 kg / rok /nieruchomość.

PSZOK nie przyjmuje:
• zmieszanych odpadów komunalnych;
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie stanowiących odpadów komunalnych;
• odpadów zawierających azbest;
• materiałów izolacyjnych: wełna mineralna, papa;
• części samochodowych;
• odpadów niezidentyfikowanego, niewiadomego pochodzenia i składu.